barfuß
pieds nus
barefoot
descalço
pass op, datt s de net buerbes an eng Schierbel trëppels!
d' Kanner 1 lafen de Summer buerbes am Gaart
EGS laf net mat buerbesse Féiss op de Plättercher! laf net mat plakege Féiss op de Plättercher!
buerféiss
buerbes
buerféiss