Buerer
1
2
Bohrwinde Bohrkurbel
chignole vilebrequin
hand drill brace
arco de pua
den Zammermann konnt näischt schaffen, well e säi Buerer vergiess hat
3
Zahnbohrer
fraise du dentiste
(dentist's) drill
broca de dentista
ech verdroe beim Zänndokter de Kaméidi vum Buerer net