Buergermeeschteren
Buergermeeschtere
Bürgermeister
maire bourgmestre
mayor
burgomestre presidente da Câmara Municipal
de Buergermeeschter huet d' Baugeneemegung 1 fir eis nei Hal ënnerschriwwen
d' Buergermeeschtere 1 vum ganze Land kommen eemol am Joer zesummen