Buggeren
Buggere
EGS
Mannsbild (kräftiger) Kerl
gaillard homme costaud
strong fellow strapping lad
latagão
aus hire Bouwe sinn zolidd Buggere ginn