Bulgaren
Bulgare
Bulgare
Bulgare
Bulgarian
búlgaro
mäi beschte Frënd ass Bulgar