Bürokratinnen
Bürokratinne
Bürokratin
bureaucrate femme
burocrata mulher
déi laangjäreg Bürokratin reagéiert net gutt op Verännerungen an der Verwaltung