Burrelien
Burrelie
EGS
Speckröllchen Pölsterchen
bourrelet au niveau du ventre
spare tyre roll of fat
pneu excesso de gordura
ech hu mer an der Vakanz e schéine Burreli gezillt