Bursitten
Bursitte
Schleimbeutelentzündung Bursitis
bursite
bursitis
bursite
duerch meng Bursite am Ielebou konnt ech mäin Aarm net méi richteg béien
Schleimbeutelentzündung
Bursite
Schleimbeutelentzündung