buschig dicht behaart
touffu en broussaille
bushy
espesso farto muito peludo
hien huet buscheg Aperhoer
d' Kaweechelchen 1 huet e buschege Schwanz