Busnetzer
Busliniennetz
réseau d'autobus
bus network
rede de autocarros
wann ee méi kleng Dierfer un d' Busnetz 1 géif ubannen, wier manner Verkéier op eise Stroossen