1
Butteker
Laden Geschäft
magasin commerce
shop
loja estabelecimento comercial
eise Buttek huet sonndes vun aacht bis zwielef Auer op
wa Braderie ass, si vill Leit an de Butteker
Geschäft
2
kee Pluriel
EGS
Gerümpel
fatras bazar
stuff junk belongings
tralha cangalhada
huel däi ganze Buttek a maach dech ewech!
Kreemchen
Krëppeng
3
kee Pluriel
EGS
Krach Streit
dispute querelle
row quarrel
disputa zanga
mir hu scho jorelaang Buttek mat eisem Noper
Kaméidi
Sträit
Zodi
4
kee Pluriel
EGS
PEJ
Pack Gesindel
racaille
riff-raff trash
gentalha ralé
hal dech net mat deem Buttek op!
Kreemchen
Krom
Wouscht
1
Buttek
Geschäft
2
EGS
Buttek
Kreemchen
Krëppeng
3
EGS
Buttek
Kaméidi
Sträit
Zodi
4
EGS
PEJ
Buttek
Krom
Kreemchen
Wouscht
Jirrimirri
EGS
Pak
FAM
PEJ