Butteksfraen
Butteksfrae
Ladeninhaberin
propriétaire du magasin femme propriétaire
shopkeeper female
dona da loja
well se frëscht Geméis erakritt hat, hat d' Butteksfra 1 haut vill Clienten