Buuschtebënner
Bürstenbinder
brossier
escoveiro pessoa
fréier hunn d' Leit 1 hir Biischte beim Buuschtebënner kaaft
EGS hien huet gëschter Owend erëm gesoff ewéi e Buuschtebënner hien huet gëschter Owend erëm vill ze vill Alkohol gedronk
EGS d' Bouwen 1 hu gestridden ewéi d' Buuschtebënner 1 d' Bouwen 1 hu fatzeg gestridden
EGS hie flucht ewéi e Buuschtebënner hie flucht vill an hefteg