Buvetten
Buvettë
Getränkekiosk Ausschank Bar
buvette
refreshment kiosk bar
balcão de bebidas bar
de Fussballsveräin huet haut eng Versammlung an der Buvette vun der Sportshal
mir ginn eis Rendez-vous an der Buvette vun der Gare