beschlagen
calé instruit, compétent
knowledgeable learned
instruído sábio
pass op, dat do ass e caléierten Typ!