Camionnetten
Camionnettë
Lieferwagen
camionnette fourgonnette
(small) van
camioneta furgoneta
e Bäcker féiert säi Brout mat enger Camionnette aus
d' Post 1 huet zwou fonkelnei Camionnettë kritt
Liwwerwon
Camionnette
Liwwerwon