Cassisjellien
Cassisjellie
1
schwarze Johannisbeergelee
gelée de cassis
geleia de groselha-negra
schmaach emol eng Kéier deen heite Cassisjelli ! 1