CD-Playeren
CD-Playere
CD-Player
lecteur CD
CD player
leitor de CD
ech hunn doheem keen CD-Player méi, ech lauschtere just nach de Radio