Chalumeauen
Chalumeaue
1
2
Schweißbrenner
chalumeau appareil
welding torch blowtorch
maçarico de soldar
ech hunn d' Schrauwe 1 misse mam Chalumeau waarm maachen, fir se lasszekréien