kee Pluriel
Chancengleichheit
égalité des chances
equal opportunities
igualdade de oportunidades
Chancëgläichheet a Fräiheet sinn zwee wichteg Wäerter an eiser Gesellschaft