Changementer
Veränderung Änderung Wechsel Wandel
changement transformation, évolution
change alteration
modificação alteração mudança
et gëtt e Changement an der Zesummesetzung vum Kommitee
beim Wieder ass kee Changement an Aussiicht
Ännerung
Changement
Ännerung
Verännerung