charismatisch anziehend, beeindruckend
charismatique doté d'ascendant
charismatic
carismático que tem carisma
hien ass eng charismatesch Perséinlechkeet