Chaufferen
Chauffere
1
Autofahrer
chauffeur automobiliste
driver car driver
condutor automobilista
de Chauffer krut e Protokoll, well en ze séier duerch d' Uertschaft 1 gefuer ass
Automobilist
2
Fahrer Chauffeur
chauffeur professionnel
driver professional
motorista profissional
hie schafft als Chauffer beim Parlament
1
Chauffer
Automobilist