Chèchen
Chèchë
Schesch
chèche
chèche tagelmust Tuareg cotton veil and turban
(lenço) cheich
wann ee säi Chèche ëm den Hals, ëm d' Nues 1 an ëm de Mond wéckelt, funktionéiert en als Mundschutz