Chefredactricen
Chefredactricë
Chefredakteurin
rédactrice en chef
redatora-chefe
meng Fra ass Chefredactrice bei enger renomméierter Zeitung