meliert verschiedenfarbig
chiné
mottled
matizado
ech bräicht chinéiert Woll, fir mer e Pullover ze strécken