kee Pluriel
Teilarbeitslosigkeit Kurzarbeit
chômage partiel
partial unemployment
desemprego parcial
well a ville Betriber wéinst dem Confinement net normal ka geschafft ginn, si vill Employéen am Chômage partiel