Chorallen
Choralle
Gesangverein
chorale groupe de chant
choir group of singers
grupo coral orfeão
d' Chorale 1 huet en neien Dirigent kritt
déi zwou Choralle ginn zesummen e Concert