kee Pluriel
Christenheit
chrétienté
Christendom
cristandade
Ouschteren ass dee wichtegste Feierdag vun der Chrëschtenheet