Chrëschtinnen
Chrëschtinne
Christin
chrétienne
cristã
als gutt Chrëschtin setzt dës Fra sech scho laang fir hir Matmënschen an