Circulairen
Circulairë
Rundschreiben Rundbrief
circulaire
circular
(carta) circular
de Ministère huet e Circulaire un all d' Gemenge 1 geschéckt