1
kee Pluriel
Börsenschluss Ende der Börsenzeit
clôture de la Bourse
close of the stock exchange end of trading
fecho da Bolsa
bei der Clôture haten d' Aktien 1 e puer Punkte bäikritt
2
Clôturen
Clôturë
Zaun
clôture grille, grillage
fence enclosure
cerca vedação
d' Aarbechter 1 hunn eng provisoresch Clôture opgeriicht
Zonk
2
Clôture
Zonk