Colloquen
Colloquë
(wissenschaftlicher) Kongress
colloque congrès
colloquium symposium
colóquio conferência
e bedeitende Wëssenschaftler huet um Colloque e Virtrag iwwer Kriibsfuerschung gehalen
Seminaire
Colloque
Seminaire