kee Pluriel
Buchhaltung Buchführung
comptabilité
accounts accounts department
contabilidade
meng Kolleegin ass am Dëschtennisclub fir d' Comptabilitéit 1 zoustänneg
ech schaffen an der Comptabilitéit