Computerprogrammen
Computerprogramme
Computerprogrammer
Computerprogramm
programme informatique
computer programme
programa informático
den neie Computerprogramm erméiglecht eis et, méi effizient ze schaffen