hunn
concernéiert
transitiv
betreffen angehen
concerner
to concern to affect
dizer respeito a concernir
dat neit Reglement concernéiert eis net
déi concernéiert Clientë gi vun eis ugeschriwwen
mir si vun dëser Mesure net concernéiert
betreffen
concernéieren
betreffen