Conjonctivitten
Conjonctivitte
Konjunktivitis Bindehautentzündung
conjonctivite
conjunctivitis
conjuntivite
mäin A hält net op mat bäissen, ech wäert jo keng Conjonctivite hunn!
Bindehautentzündung
Conjonctivite
Bindehautentzündung