Consecratiounen
Consecratioune
1
Kierchesprooch
Konsekration
consécration
consecration
consagração
d' Kiermes 1 erënnert un d' Consecratioun 1 vun der Duerfkierch
2
Krönung Höhepunkt
consécration apothéose
high point crowning moment
consagração apoteose
dee Film ass d' Consecratioun 1 vu senger Aarbecht als Regisseur