Conseil-d'administrationen
Verwaltungsrat Vorstand
conseil d'administration
conselho de administração
d' Personal 1 ass säit engem Joer am Conseil d'administration vun der Firma vertrueden
d' Conseil-d'administrationen 1 hunn iwwer d' Fusioun 1 vun deenen zwou Entreprisen diskutéiert
Verwaltungsrot
Conseil d'administration
Verwaltungsrot