beträchtlich
considérable considérablement
considerable considerably
considerável elevado, importante consideravelmente
dat ass eng considerabel Zomm
d' Recettë 1 si considerabel geklommen