hunn
constituéiert
transitiv
konstituieren
constituer composer, former
to form to establish
constituir formar
d' Chamber 1 huet zu där Problematik eng extra Kommissioun constituéiert