Contrairen
Contrairë
Gegenteil Gegensatz
contraire inverse, opposé
contrary opposite
contrário oposto
däi Brudder behaapt de Contraire vun deem, wat s du sees!
mäi Frënd ass de Contraire vu sengem Papp
d' Contrairen 1 zéien sech un
Géigendeel
Contraire
Géigendeel