Corbeillen
Corbeillë
1
Blumenkorb Blumenarrangement
panier de fleurs panier de plantes
corbeille flower basket
cesto de flores cesto de plantas
meng Groussmamm krut fir hir 80 Joer eng Corbeille geschenkt
2
Präsentkorb
panier garni
food hamper gift basket
cabaz cesta de produtos (alimentares)
bei der Tombola gëtt et schéi Corbeillen ze gewannen