Coronazäiten
Coronazäite
Coronazeit
temps de corona(virus)
tempo de coronavírus
ech hu vun der Coronazäit profitéiert, fir méi ze liesen
a Coronazäite war et eminent wichteg, datt d' Hygiènesmesuren 1 agehale goufen