Cotisatiounen
Cotisatioune
Beitrag Mitgliedsbeitrag
cotisation
subscription membership fee contribution
quota contribuição
hien huet seng Cotisatioun nach net bezuelt
d' Cotisatioune 1 vun de Krankekeese ginn d' nächst 1 Joer gehéicht
Bäitrag
Cotisatioun
Bäitrag