Coup-du-lapinen
Coup-du-lapine
Schleudertrauma
coup du lapin
whiplash (injury)
traumatismo cervical
no mengem Accident war e Coup du lapin d' Erklärung 1 fir mäi Wéi am Genéck
Schleidertrauma
Coup du lapin
Schleidertrauma