Coursen
Coursë
1
Seminar Lehrgang Kurs
cours enseignement, formation
course lectures, classes
curso ensinamento, formação
dee Professer hält en interessante Cours
2
Unterricht Unterrichtsstunde
cours leçon d'enseignement
lesson class
aula lição
mir hunn haut am Cours iwwer d' Seejomesse 1 geschwat
kanns du mer däi Cours ginn? kanns du mer d' Notize 1 ginn, déi s du am Cours geholl hues?
3
Kurs von Börsenprodukten
cours des produits boursiers
exchange rate
cotação da Bolsa
ech hunn eng App um Handy, déi mer d' Coursë 1 vu mengen Aktie weist