Courssen
Coursse
Rennen Wettbewerb
course épreuve sportive
race competition
corrida prova desportiva
ech si bei der Course als Drëtten iwwer d' Arrivée 1 gefuer
de Leefer huet dëst Joer un iwwer zéng Courssen deelgeholl
d' Kanner 1 maachen eng Course , 1 wien de Kakao fir d' éischt 1 gedronk huet
hien ass an der Course , 1 fir President ze ginn hien ass Kandidat, fir President ze ginn