Crayongen
Crayonge
Bleistift
crayon
pencil
lápis
et soll een ni mam Crayong ënnerschreiwen
Bläistëft
Crayong
Bläistëft