kee Pluriel
Cyberkriminalität Internetkriminalität
cybercriminalité
cibercriminalidade
well den Internet vun ëmmer méi Leit genotzt gëtt, hëlt d' Cyberkriminalitéit 1 zou
d' Police 1 huet neierdéngs e Service, dee sech exklusiv ëm d' Cyberkriminalitéit 1 këmmert